Jdi na obsah Jdi na menu
 


Modlitby na PROSINEC

 

Čerpáno z knihy "Moje modlitební kniha"  - Anselm Grün

Vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz

 

andel-vanoc--2-nej.jpg

 

 

ADVENTNÍ MODLITBA

Dobrý Bože, v čase adventu očekáváme příchod tvého Syna. Očekáváme toužebně každým okamžikem, že zaklepe na dveře našeho srdce a že je otevře své lásce. Očekáváme také jeho příchod na konci časů, kdy se všechno naplní jeho spásou. Očekáváme přicházejícího, a přece víme, že už je tu s námi. Prosíme tě, aby k nám Ježíš přišel tak, abychom skutečně došli k sobě samým. Často totiž nebýváme u sebe doma a v myšlenkách se touláme někde docela jinde.

Dej, ať je pro nás adventní čas dobou požehnání, v níž se vrátíme do vlastního nitra a začneme prožívat přítomný okamžik. Dej, ať nám čekání na Tvého Syna otevře doširoka srdce, aby mohl skutečně vstoupit a přebývat v něm.

Ať se nás dotkne touha po spáse, jež k nám přišla ve tvém Synu a stále k nám touží přicházet.

V tento adventní čas proměň naše závislosti, které nás pořád ještě drží v zajetí, v hlubokou touhu.

Daruj nám jistotu, že v touze po příchodu tvého Syna je on sám již přítomen mezi námi a že plní naše srdce láskou.

 

NA SVATÉHO MIKULÁŠE

200711271242_sv_mikulas.jpg

Milosrdný Bože, daroval jsi nám svatého Mikuláše jako vzor otcovského člověka. Jeho kouzlo přechází staletími až do naší doby, takže i naše děti očekávají příchod Mikuláše, který jim přinese nadílku.

Připomeň nám prostřednictvím svatého Mikuláše, že i v každém z nás je kus otcovského člověka, takového, který umí druhému jistit záda, který se umí o druhého postarat a umožnit mu žít vlastním životem, takového, o kterého se může opřít a u kterého může nalézt jistotu a bezpečí.

Naplň nás otcovským duchem, abychom i my dokázali vyzařovat něco z dobroty svatého Mikuláše a aby se i naším prostřednictvím lidé cítili obdarováni už pouhou naší přítomností. Dej, ať slavíme svatého Mikuláše jako příklad tvé péče a starostlivosti o nás, jež nám umožňuje navzájem o sebe otcovsky a mateřsky pečovat.

 

NA SVATOU BARBORU

5b3a2721dc_31995712_o2.jpg

Dobrý Bože, ve svátek svaté Barbory dáváme do vázy třešňovou větévku, aby nám o Vánocích vykvetla. "Barborka" je nám znamením naděje, že i uprostřed chladu našeho života nás zahřívá tvá láska a že na nás dovede vykouzlit květy.

Požehnej tento den, abychom v postavě svaté Barbory dokážali vytušit tajemství vlastního života. Stejně jako ona jsme i my "cizinci". Přicházíme do pozemského života  z jiného božského světa. Tak jako Barbora oblékáme zelený šat. Svěží síla Ducha svatého nás prostupuje tak, aby i v nás všechno rozkvetlo a stalo se zdrojem života pro druhé.

Na svátek svaté Barbory nám daruj naději v to, že i náš svět rozjasní a rozzáří a že i my, stejně jako ona, vneseme do lidských žalářů naději a důvěru.

 

 V  PŘEDVÁNOČNÍ  ČAS 

Dobrý  Bože, Vánoce jsou za dveřmi. Odveď mého ducha ode všech starostí, které na mě doléhají. Otevři mé srdce tajmeství, jež budeme slavit za několik dní. Ať tyto svátky neprojdou jen tak kolem mě, jak se to k mé lítosti stalo už tolikrát. O Vánocích budeš společně se mnou oslavovat nový počátek, protože v ten čas se narodil tvůj Syn z Panny Marie. A tak ti chci odevzdat všechno staré a opotřebované, abys mě od toho osvobodil.

Rád bych ti odevzdal i svou vinu a to všechno, co letos nebylo úplně dobré. Příjmi ode mě všechno, co mě tíží, abych mohl o Vánocích prožívat skutečně nový počátek. Děj ať dokážu nově přistupovat k těm, se kterými budu o Vánocích, ale i k těm, s nimiž začnu spolupracovat po svátcích. Naplň všechny lidi, kteří se mnou sdílejí obyčejný život, duchem nového počátku. Osvoboď je ode všeho, co je tíží, a v narození svého Syna jim ukaž, že nejsou spoutáni minulostí, ale že ty s námi začínáš každý den nanovo, protože tvoje láska v nás vše obnovuje.

 

O  VÁNOCÍCH

 

betlem-omalovanky-3.gif

 

Dobrý Bože, slavíme dnes Vánoce, slavnost našeho vykoupení, slavnost narození tvého Syna. Přišel k nám jako maličké dítě. Znázornění Betléma či obrazy Panny Marie, která s láskou objímá své novorozeňátko nebo zbožně klečí před Dítětem v jeslích, mě hluboce dojímají. Zjevují mi tvou něžnou lásku. Ta nepřichází s mocí. Je jako maličké dítě, jež beru do náručí a houpám na kolenou. To božské Dítě, jak nám říká dnešní  slavnost, neleží jen v jestličkách v betlémské stáji. Odpočívá i v našem srdci. Dej mi dnes, ať pevně uvěřím a ať také zakusím, že je to božské Dítě opravdu ve mně, ať se mé srdce naplní láskou, neboť ty sám ses v něm narodil.

Protože ses ve mně narodil, poznávám svou důstojnost. Odvažuješ se přijít na svět ve chlévě mého srdce, abys mi v každodenní všednosti života připomínal, že ve mně přebývá tajemství, které mě přesahuje.

Toto tajmeství tvé lásky, viditelné v Dítěti v jeslích, přebývá ve mně a je mezi námi. Poskytuje nám domov v nás samých i v našich vzájemných vztazích. Ve svém domě nejsme sami. Ty sám sis zvolil dům našeho života za svůj příbytek. Dej, ať se nanovo zabydlíme ve svém srdci a ve svém domově jako lidé kterým se dostalo cti stát se místem tvé přítomnosti.

 

NA PŘELOMU ROKU

Milosrdný Bože, končí starý rok. Mám jej před sebou se vším , co jsem v něm prožil. Děkuji ti za všechno, cos  mi v tomto roce daroval. Získal jsem nové zkušenosti, jež mě obohatily. Mohl jsem se setkat s lidmi, kteří mi věnovali svou lásku. Mohl jsem vytvářet a utvářet něco, co se stalo pro druhé požehnáním. Za to všechno děkuji.

 

Připomínám si ovšem i to, co nebylo až tak dobré, ale nechci tu teď účtovat a rozdělovat všechno , co bylo, na má dáti a dal. Odevzdávám ti uplynulý rok. Předávám ti jej. Zříkám se hodnocení. Ponechávám na tobě, abys proměnil to, co bylo, a abys mi předal ovoce z minulého roku, abych se z něj mohl živit v tom příštím.

Připomínáš mi, že čas plyne a že doba mého života je omezená.Dopřej mi na konci tohoto roku ohlédnout se a prosit tě o to, aby skončil dobře nejenom tento rik, ale jednou také i můj život.