Jdi na obsah Jdi na menu
 


V e l i k o n o c e

VELIKONOČNÍ DOBA

"Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně".
Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží... Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje. (podle sv. Atanáše)"

(čerpáno z www.vira.cz)

 

Velikonoční svátost smíření

Příprava ke svátosti smíření

Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní „marnotratní synové“ navracející se z dálky, kteří se chystají ke smíření s Bohem po létech nebo desetiletích…Každý přichází z jiné situace, ale všichni mají stejný úkol: setkat se s odpouštějícím Kristem v církvi tak, aby odešli osvobozeni a uzdraveni. Předkládaný sešitek má být pomocí k tomu, aby se tak stalo. Nabízí nejdřív několik myšlenek pro orientaci, ze kterých si každý může vybrat to, co pro svou situaci právě potřebuje. Dále základní vysvětlení jednotlivých částí svátosti pokání, jak je uvádí liturgická kniha „Obřady pokání“. A potom obsahuje čtyři pomůcky ke zpytování svědomí - „zpovědní zrcadla“ pro dospělé – dvě všeobecná a dvě zvláštní (pro manžele a pro motoristy). Nejsou to vyčerpávající katalogy hříchů, jsou to skutečně zrcadla. Mají jen pomoci k tomu, aby se člověk pravdivě viděl, poznal a tak mohl upřímně hledat u Krista pomoc a záchranu tam, kde jí skutečně potřebuje, a tak zlepšit svůj život.

P. ThLic. Aleš Opatrný, ředitel Pastoračního střediska
 

00_smireni.jpg

 

Velikonoční svátky se blíží

 

26_import_velky.gif

 

 

Svatý týden

 

image_mini.png

 

Tajemství velké noci  (pořad pro nás připravila Česká televize)

Rozhovor Marka Ebene s knězem Tomášem Halíkem

 

Tajemství velikonoční radosti

 

2008-4-10-zmrtvychvstani.jpg

 

 

Symboly velikonoc

 

9dbe8df8fa_62563778_o2.jpg

 

Příspěvky

Velikonoce- informace-tradice

722-mazanec.jpg

 
7. 4. 2023 | Rubrika: V e l i k o n o c e