Jdi na obsah Jdi na menu
 


Velikonoční modlitby

200804071358_y5.jpg

(Čerpáno z knihy Moje modlitební kniha, Anselm Grün, Karmelitánské nakladatelství)

 

200804071358_y5.jpg

Na  Květnou neděli

Milosrdný Bože,  dnešního dne tvůj Syn Ježíš Kristus  vstoupil  do Svatého města.

Lidé ho nadšeně vítali. Vstoupil jako král pokoje.

A přece tímto dnem začínají pašije. V tomto městě, do něhož vjel na oslíku za všeobecného jásotu, musel o několik dní  později projít cestou utrpení, která ho vedla davem senzacechtivých zevlounů na kříž.

Dnes jsme mu provolávali slávu se zelenými ratolestmi v rukou:  "Hosana Davidovu Synu!"

Hned poté jsme naslouchali pašijovému příběhu. Ježíš se vydal utrpení. Jako král prošel utrpením, jež mu lidé připravili.

Bože, daruj mi dnes důvěru, že přes všechno utrpení, které mě potkává, mi nebude upřena má královská důstojnost.

Dej, ať jdu cestou utrpení spolu s tvým Synem. Jen tak mě utrpení neovládne, ale po Ježíšově boku jím dokážu projít se vztyčenou hlavou a v důvěře, že i mě čeká vzkříšení.

 

05-2010-9056.jpg

 

O  Svatém týdnu

Milosrdný a dobrý Bože, pašijový týden je pro mě nejdůležitějším týdnem celého roku. Dej, ať jej prožiji naprosto vědomě.

Hledím na utrpení tvého Syna a vidím v něm, jak on mě miluje. Spolu se všemi básníky, kteří opěvovali jeho cestu bolesti, poznávám v Ježíšově utrpení jeho bezpodmínečnou lásku ke mně. To pro mě vydal svůj život v sázku. Položil svůj život za mě, protože jsem pro  něho tolik důležitý.

Ať pohled na utrpení tvého Syna dodá i mně odvahu podívat se na svou cestu a přitom neodhlížet od ran, jež mi zasazuje život.

Nechci se pást pohedem na rány, ale v pohledu na Ježíše chci poznat, že ty dokážeš uzdravit úplně všechno, co mě zraňuje. Že dokážeš proměnit všechno, co se mi zpočátku zdálo být břemenem.

Požehnej tento pašijový týden, aby prohloubil mou víru a aby mi dal nanovo zakusit tvou lásku a lásku tvého Syna.

 

jaro2.jpg

 

Na Velký pátek

Pane Ježíši Kriste, klaníme se dnes tobě, který jsi za nás zemřel na kříži. Jak vůbec můžeme slavit tvou smrt?

Neměli bychom ji spíše oplakávat? A přece nás ty sám vybízíš, abychom společně v církvi slavili a uctívali tvůj kříž. Vždyť tvůj kříž je znamením naděje v to, že v nás není vůbec nic, co by nám mohlo bránit v životu.

Tvůj kříž nám ukazuje, že ty v nás objímáš svou láskou všechno protikladné, že tvá láska do nás proudí na to silné i slabé, na to zdravé i nemocné, na to celistvé i zraněné.

Tvůj kříž je důvodem k radosti. Už nemusíme mít z ničeho strach. Vždyť tys na kříži objal celý svět. Proto hledíme k tvému kříži s důvěrou, že nás láskyplně obejmeš i se všemi našimi vnitřními protiklady a že nic nebude vyloučeno ze tvé vítězné lásky. Dej, ať dnes v důvěře slavíme tvůj kříž jako příčinu veškeré spásy a jako zdroj radosti, kterou nám nikdo nemůže vzít.

 

jezis_kristus_otazniky.jpg

 

O Velikonocích

Vzkříšený Pane Ježíši Kriste, svým zmrtvýchvstáním jsi přemohl smrt. Sestoupil jsi do říše smrti a všechno mrtvé ve mně jsi uchopil do svých rukou, abys to znovu uvedl do světla života.

Odvalil jsi kámen,  který mě tíží a brání mi žít. Přeťal jsi pouta, která mi nedovolují volně se pohybovat. Vstal jsi z mrtvých a dáváš mi jistotu, že i já mohu vstát spolu s tebou z hrobu vlastního strachu, z hrobu své temnonty a rezignace. Ty ses po svém zmrtvýchvstání nejprve ukázal Marii Magdaléně a oslovils ji jménem. V setkání s tebou zakusila, že láska odnímá smrti její moc.

Dej mi uvěřit, že i mně ve smrti vyjde vstříc tvé slovo lásky. Dej mi důvěru v to, že kdekoliv nás rozděluje svár, tam slovo lásky vnáší nový život. Dej mi dnes účast na svém zmrtvýchvstání, ať přistupuji k druhým lidem zpříma a s nadějí, protože také v nich je tvá láska silnější než smrt.

 

016730_50_107400.jpg

 

Pán v pravdě vstal

hymnus z benediktinského antifonálu

Jitřenka zářící vstává, nebesy slávy zpěv letí,

též zemí zaznívá chvála, žalem lká temné podsvětí.

Mocný Král, hrdina slavný, zpřetínal okovy smrti

a rozrazil pekel brány, z otroctví vyvedl děti.

Ač kámen hrob uzavírá, zbitého hlídají stráže,

on vzhůru vítězně stoupá, kolem něj vítězná záře.

Tu utichá všech nářků sten, bolestí žár se utišil,

neb Pán dnes z  hrobu vyšel ven, jak anděl Páně oznámil.

Pánu ať chorál slavný zní, neboť on právě z horbu vstal,

Otci i Duchu vítězství navěky ať zní píseň chval.

2008-4-10-zmrtvychvstani--2-.jpg