Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ranní modlitby

morning.jpg

 

morning_sun.jpg

 

Díky za toto ráno

Milosrdný a dobrý Bože, děkuji ti za toto ráno.

Dopřáls mi ve zdraví vstát a žít tento nový den. Požehnej tento den.

Požehnej dílo mých rukou tak, aby se všechno, do čeho se pustím, stalo požehnáním pro druhé. Požehnej mým milým a blízkým, mé rodině a přátelům.

Požehnej lidem, se kterými se dnes setkám, aby z našich setkání vzešlo požehnání a aby z nich každý z nás odešel bohatší.

Požehnej lidem, kterým se dnes těžko vstává, protože mají strach z nadcházejícího dne. Požehnej těm, kteří nemohou vstát, protože jsou nemocní. Vlož na ně svou žehnající a chránící dlaň.

Požehnej těm, kteří mi ublížili a se kterými se nerad vídám, protože se v jejich blízkosti necítím dobře. Daruj jim svůj pokoj. A pokud je dnes potkám, dej ať myslím jen na to, že i je provází tvá žehnající ruka.

Požehnej tedy tento den a všechno, co se v něm stane, abych ve všem poznával a zakoušel tvé požehnání.

 

Ranní modlitba

(Z Etiopie)

Tak jako jsi nás chránil po celou noc

a dals nám spatřit světlo nového dne, chraň nás, Pane, ve zdraví a pokoji, od hříchu a pokušení, vždyť ty jsi milosrdný. Bože, náš Pane, chválíme tě a oslavujeme tě. Tebe chválí všechny nebeské zástupy, tobě zpívají andělé a všichni tvorové se k tobě modlí.

Vyvyšujeme tě, klaníme se ti, náš Otče a náš Pane, náš Bože a náš Stvořiteli.

 

Cestou do práce

Dobrý Otče, už nyní cestou do práce bych tě rád poprosil o požehnání, abych vstoupil na své pracoviště s pokojem v duši a s radostí, abych se dokázal přátelsky pozdravit se svými kolegy, se kterými dnes budu spolupracovat nebo se kterými se při práci setkám.

Už teď během cesty se chci připravit na všechno, co mě dnes potká. Prosím tě, provázej mě, abych dorazil do práce bezpečně a včas. Provázej mě dnes po celý den, abych i při práci dokázal volit dobrou cestu společně s těmi, kteří se mnou spolupracují, i s těmi, pro které pracuji.

Dej, ať ten kus cesty, který spolu ujdeme, vede k větší vitalitě a svobodě i ke stále hlubšímu pokoji.

 

 

Pane mých hodin a let

(Martin Luther)

Pane mých hodin a let, daroval jsi mi mnoho času. Zůstává za mnou a otvírá se přede mnou, byl můj a bude můj, však dostal jsem jej od tebe. Děkuji ti za každý úder hodin, za každé ráno, které mohu spatřit. Prosím tě, abych si kousíček tohoto času mohl podržet pro sebe bez rozkazů a povinností, jen trochu času pro ticho a trochu pro zábavu, a trochu pro lidi na okraji mého života, kteří potřebují někoho, kdo by je potěšil. 

 

RÁNO  

(pro celou rodinu)

Dobrý Bože, děkujeme ti za nový den, který jsme mohli společně začít. Prosíme tě, požehnej tomuto novému dni, aby byl pro nás všechny dobrý. Požehnej nám, kteří jsme se tu teď shromáždili jako rodina, a dej, ať jsme jeden druhému tvým požehnáním. Provázej nás dnes svým požehnáním na všech našich cestách. Otevři naše srdce, abychom si navzájem uvědomovali, co ten druhý právě potřebuje. Dej, ať společně s vděčností prožijeme tento den, který jsi nám daroval. Pamatujeme také na ty, kteří vstávali do dnešního dne smutní, protože jim chybí to nejnutnější k životu. Vzpomeň na ně tak, aby i oni mohli prožít svůj den s důvěrou.

 

(Čerpáno z Moje modlitební kniha, Ansel Grun, Karmelitánské nakladatelství)