Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zůstaň s námi, neboť se připozdívá. G. Papini.

 66a2ca06d2_3592727_o2.jpg

 

 66a2ca06d2_3592727_o2.jpg

  Jsi dosud mezi námi a budeš s námi navždy. Žiješ mezi námi, vedle nás, na zemi, která je tvá a naše, na té zemi, která tě přijala jako dítě mezi děti, jako odsouzeného  k smrti mezi zločince, žiješ se živými na zemi živoucích, která ti byla milá a kterou miluješ. Žiješ životem, který není životem lidí na zemi, možná neviditelný těm, kdo tě hledají, snad v podobě chudého, který si kupuje svůj chléb a jehož si nikdo nevšímá. Nyní však přišel čas, kdy je třeba, aby ses opět zjevil nám všem a abys dal znamení rozhodné a nepopiratelné tomuto pokolení.

  Víš, jak velice potřebujeme tvé pomoci a jak nezbytný je tvůj návrat. Potřebujeme tebe jediného a nic jiného než tebe. Jen ty, který nás miluješ, můžeš cítit za nás všechny, kdo trpíme, útrpnost, kterou každý z nás má sám se sebou. Ty jediný můžeš cítit, jak nesmírně je tě zapotřebí na tomto světě v této chvíli. Nikdo jiný, nikdo z toho množství žijících, nemůže nám potřebným dát dobro, které přináší spásu. Všichni tě potřebují i ti, kteří to nevědí ještě mnohem víc než ti, kteří to vědí. Hladový se domnívá, že hledá chléb a přitom hladoví po tobě. Nemocnému se klamně zdá, že touží po zdraví a jeho nemocí je, že nejsi u něho.

  Kdo hledá krásu ve světě, hledá, ač to nepozoruje, vlastně tebe, jenž jsi krásou plnou a dokonalou. Kdo v myšlenkách pátrá po pravdě, žádá si bezděky tebe, jenž jsi jedinou pravdou hodnou toho, abychom ji poznali. Kdo se namáhá o mír, hledá tebe, jenž jsi mír sám, v němž mohou spočinout srdce nejmírnější. Ti všichni tě volají nevědouce, že volají tebe a jejich volání je nevýslovně bolestnější než naše.

  Víš, jak je veliká, zvláště v této naší době, potřeba tvého pohledu a tvého slova. Víš dobře, že jeden tvůj pohled může obrátit a změnit naše duše. Tvůj hlas nás může vyprostit z naší bídy, víš lépe než my a mnohem hlouběji než my, že tvá přítomnost  mezi námi v tomto věku je nezbytná a neodkladná.

  Přišel jsi, abys přinesl spásu, narodil ses, mluvil jsi, dal ses ukřižovat, abys přinesl spásu. Tvým uměním, dílem, posláním, tvým životem je přinášet spásu. My dnes máme tolik zapotřebí, abychom bez odkladu byli spaseni. Očekáváme tě každého dne, třeba jsme tak nehodní. Všechna tvá láska, které dobudeme za svých zpustošených srdcí, bude pro tebe. Ukřižovaný, jenž jsi byl umučen pro lásku k nám, nás mučíš mocí své neústupné lásky        

 

podzim05.jpg