Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní slovo na prosinec

Obrazek

Z kázání svatého Augustina.

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan byl hlas, Pán však na počátku byl Slovo. Jan hlasem ve vymezeném času, Kristus Slovem věčným od počátku. Odstraň slovo a čím bude hlas? Kde se nic nevyjadřuje, jde o prázdný hluk. Hlas bez slova buší do uší, srdce však nevzdělá. Podívejme se v jakém pořádku se ty věci dějí při vzdělávání našeho srdce. Uvažuji-li co řeknu, již je v mém srdci slovo, chci-li ovšem k tobě mluvit, hledám způsob, jakým by proniklo k tvému srdci to, co je již v mém.Použiji k tomu hlasu a tímto hlasem k tobě mluvím. Zvuk hlasu k tobě přenáší smysl slova. Zvuk sice pomine, avšak slovo, které k tobě přenesl, je již ve tvém srdci, aniž přitom opustilo moje.

Nezdá se ti tedy, že sám zvuk, který k tobě přenesl slovo, říká- On musí růst a já pak se menšit. Zvuk hlasu zazněl, aby vykonal svou službu a zmizel, jakoby říkal- tak je má radost dovršena. Podržme slovo, neztraťme slovo zrozené v samém nitru.

Chceš vidět pomíjivý hlas a trvale zůstávající božství Slova? Kde je dnes Janův křest? Posloužil a odešel. Nyní se slaví křest Kristův. Všichni věříme v Krista, doufáme, že nás Kristus spasí– tím zněl hlas.
Poněvadž pak je nesnadné rozlišit slovo od hlasu, byl i Jan považován za Krista. Hlas byl považován za slovo. Přiznal však, že je hlas, aby neublížil slovu. Nejsem Kristus, ani Eliáš ani prorok. Zeptali se ho, kdo tedy jsi? A on odpověděl- jsem hlas volajícího na poušti, připravte cestu Pánu. Hlas volajícího na poušti, hlas, který přerušil ticho. Připravte cestu Pánu, jako by říkal  - proto zní můj hlas, abych jej uvedl do srdcí. Avšak kam jej zavedu, tam se neuvolí vejít, nepřipravíte-li cestu.
Co znamená připravte cestu, ne-li správně proste? Co znamená připravte cestu, ne-li smýšlejte s pokorou? Z Jana si vezměte příklad. Považují jej za Krista, on odpovídá, že není tím, za koho jej považují a nezneužívá cizího omylu pro nějaké vlastní zpupné vyvyšování.
Kdyby řekl- já jsem Kristus, jak velice snadno by mu uvěřili, když jej za Mesiáše považovali ještě před tím, než by to byl řekl. Neřekl to, rozpoznal se, odlišil se, pokořil se.   
Viděl, kde ho čeká spása. Pochopil, že je svítilnou a strachoval se, aby ji neuhasil vítr pýchy.
 

 

Obrazek