Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

dsc_0264.jpg

 

Náboženství ve školním roce

2020 - 2021

 

V letošním školním roce jsme z důvodu přísnějších opatření doporučených Ministerstvem školství výuku náboženství zatím nezahájili. Pokud se situace v našem kraji bude vyvíjet příznivě, začali bychom od října. Těším se na vás :-) M. Zámostná, katechetka
 

 

Čtvrtek 1315-1400  - 2. třída

Čtvrtek 1430-1530 - 4. – 9. třída

Pátek 1215-1300 - předškoláci + 1. třída

Pátek 1330-1415 - 3. třída

 

V letošním školním roce je na náboženství přihlášeno 46 žáků, kteří jsou rozděleni do 4 skupin. Kromě školáků chodí na náboženství 4 děti předškolního věku. Výuka probíhá na faře, kde je pro tento účel zařízena učebna, která poskytuje dětem množství pomůcek a didaktických her.

Skupina nejmladších dětí se seznamuje se základy víry. Učí se modlitbě, jednoduchým biblickým příběhům a základním liturgickým předmětům. Formou her, zpěvem písní, společným vytvářením výrobků a malováním  děti poznávají, že nás všechny má Bůh rád a stvořil pro nás krásnou Zemi.

Děti středního školního věku rozšiřují své náboženské znalosti v oblasti starozákonní i novozákonní katecheze. Učí se porozumět Desateru Božích přikázání a události ze života Pána Ježíše dokáží zasadit do jednotlivých období liturgického roku. Seznamují se s uspořádáním knih Písma svatého. Nové vědomosti procvičují plněním jednoduchých úkolů, rébusy a luštěním.

Ve 3. třídě přistupují děti k prvnímu svatému přijímání. Příprava probíhá ve 2. pololetí po nedělní mši svaté, paralelně s náboženstvím.

Katecheze  starších dětí a mládeže je zaměřena na prohloubení víry   a poznání ostatních oblastní náboženského života. Děti objevují podstatu svátostí, učí se životopisy českých i zahraničních světců, poznávají zeměpis Svaté země, seznamují se se základy ostatních náboženství. Dokáží se samy orientovat v Písmu svatém. Pracují často ve skupinkách, kde jsou vybízeny k dialogu a formulaci vlastních názorů.

 

Další aktivity navazující na náboženství

Protože se křesťanský život neváže pouze k jedné hodině náboženství týdně, ale měl by být zastoupen v dalších činnostech každodenního života, jsou dětem v naší farnosti nabízeny další aktivity:

Několikrát během roku se konají dětské mše sv., které jsou zpravidla spojeny s nějakou další akcí (opékání špekáčků na ohni, hry na faře, video, loutkové divadlo...).

V adventním čase nacvičujeme s dětmi živý betlém, který tradičně hrajeme na svátek sv. Štěpána u vánočního stromu ve Studené na náměstí.

Začátkem ledna se děti s velkým zájmem a nasazením zapojují do Tříkrálové sbírky.

Na jaře pro děti připravujeme farní odpoledne plné her v duchu biblických postav.

Na konci školního roku bývá pro děti odměnou dětská pouť v Kostelním Vydří, kam se sjíždí všechny děti z náboženství z Telčska, Dačicka, Slavonicka a Jemnicka.

 

Vyučující katechetka: Mgr. Magdaléna Zámostná

Katechetka má teologické vysokoškolské vzdělání v oboru náboženské pedagogiky.

 

Náhledy fotografií ze složky Akce