Jdi na obsah Jdi na menu
 


Leden

Obrazek

 

Obrazek

Kristův Křest - Kristus je ozářen světlem, dejme se spolu s ním ozářit i my. Kristus je křtěn, sestupme spolu s ním, abychom spolu s ním vystoupili. Jan křtí, Kristus přistupuje, snad i proto, aby posvětil toho, kdo křtí. Zcela jistě však proto, aby do vody pohřbil starého Adama, dříve než nás a pro nás posvětil Jordán a  jako sám byl duch a tělo, tak aby byl také zasvěcen skrze Ducha a vodu. Křtitel se zdráhá a Ježíš stojí na svém. Já bych měl být pokřtěn od tebe, říká lampa Slunci, hlas Slovu, přítel Ženichovi – ten, jenž je větší než všichni, kdo se narodili z ženy. Prvorozenci veškerého stvoření ten, jenž se zaradoval už v mateřském lůně, tomu, jenž byl v mateřském lůně uctíván, předchůdce tomu, který se zjevil a který se bude zjevovat. Já bych měl být pokřtěn od tebe a dodej a pro tebe. Věděl totiž, že se mu dostane křtu mučednictví a že mu jako Petrovi nebudou umyty jenom nohy. 

  A to už Kristus vystupuje z vody. Přitom nese sebou svět  a hledí na rozevřená nebesa, jež byla Adamovi a jeho potomkům uzavřena stejně jako ohnivým mečem ráj.

  Duch dosvědčuje božství, blíží se přece k sobě podobnému. Z nebe se ozývá hlas, odtud totiž pochází ten, jemuž se vydává svědectví. V podobě holubice, viditelné podobě prokazuje Duch poctu i tělu, neboť také ono svou účastí na božství je Bohem. Kromě toho před dávnými časy přinášela holubice radostnou zprávu o vysvobození z potopy. Prokažme dnešního dne úctu Kristovu křtu a řádně oslavme tento svátek.

  Usilujte o úplné očištění a očišťujte se. Vždyť z ničeho jiného se Bůh neraduje tolik jako z nápravy a spásy člověka, jemuž jsou určena všechna Boží slova a tajemství. Jako světlo hvězd světu, buďte ostatním lidem živoucí silou stojíce jako dokonalá světla vedle onoho velikého světla, zaplaveni světlem nebeským, ozářeni čistěji a jasněji Trojicí, jejíž jeden paprsek vyzařující z jediného božství jste nyní částečně přijali v Kristu Ježíši, našem Pánu, jemuž buď sláva a moc na věčné věky. Amen