Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatý Ondřej

Obrazek

 

Obrazek

 

  Žil okolo roku 5-70. Jeho otec se jmenoval Jan či Jonáš  a jeho bratr byl Šimon Petr. Pocházel z Betsaidy a byl rybářem v Kafarnaum. Byl učedníkem Jana Křtitele. Důležitá událost nastala v jeho životě, když přišel Ježíš  k Janovi a dal se  od něj pokřtít. Tehdy i jeho vyzval k následování.

 

 

 

 

 

 

Patřil mezi první, kteří uvěřili, že Ježíš je „Beránek Boží“ a přišel spolu s Janem Evangelistou a zeptal se : „Mistře, kde bydlíš“? Pán jim tehdy řekl - „pojďte a uvidíte. Šli tedy a viděli, kde bydlí a  zůstali ten den u něho. Ondřej přivedl i svého bratra Šimona. / Jan 1,35 – 42/. Připomínáme si to, jak byl povolán, protože je to důležité i pro naše povolání. Uvěřil a víra ho naplnila radostí a on si tuto radost neponechal pro sebe, ale podělil se o ni se svým bratrem. Víra by také neměla zůstat jen naším tajemstvím. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. /Mt.5,15/. Podobně i Jan přivedl svého bratra Jakuba. Aniž to Ondřej tehdy  tušil, nevyvolil si on Ježíše, ale Ježíš si vyvolil jeho. Bylo však třeba, aby šel za hlasem, který ho povolal.

Ondřej opustil svůj domov,  rozloučil se  s rodiči a přáteli, aby se vydal na novou cestu. Na břehu jezera zanechal loďku, s níž se vydával na lov, nechal tu staré sítě, do nichž chytal ryby,  protože měl nastoupit do lodě  a rozprostřít nové sítě, aby se také stal rybářem lidí. 

Pán Ježíš pro každého, kdo se pro něj rozhodne, žádá, aby se k němu přiznal a přijal ho jako Mesiáše. Kdo jsem pro tebe, ptá se  i nás a přeje si, abychom se svěřili do jeho rukou a spolehli se na jeho slovo. To poznal Ondřej spolu s ostatními, když se plavili po jezeře a strhla se veliká bouře a oni marně veslovali. Ježíš bouři utišil jediným slovem. Smysl této události pochopil až mnohem později, když jako apoštol působil mezi pohany. Tady narážel na nepřátele a musel řešit problémy svých věřících, které nebyly snadné. Často měl pocit, že jeho působení je tak křehké a podobá se lodičce zmítané v bouři tehdejší doby. Uvědomil si, že bez Krista by jeho působení ztroskotalo.

 
 
Svatý Jan ve svém evangeliu nám připomíná Ondřejovo působení  při nasycení pěti tisíc mužů./ Jan 6, 8-9/.  Přivedl k Ježíšovi chlapce, který má v koši pět chlebů a dvě ryby. Možná s trochou pochybnosti říká : „ale co je to pro tolik lidí .“ A přece to stačilo, aby se všichni nasytili. Z této události si uvědomuje to, co jim Ježíš říkal, aby nejprve hledali Boží království, že ostatní jim bude přidáno. Budou-li hledat Boha a snažit se žít podle pravdy, potom  dostanou to, co potřebují k životu.

 

 
 
Jako misionář se projevil ve chvíli, kdy Řekové si přáli mluvit s Ježíšem. Tehdy s Filipem toto setkání zprostředkovali. /Jan 12, 20-22/. Jako misionář pochopil, že hlásat evangelium může ten, kdo nechá v sobě zemřít starého sobeckého člověka. To pochopil na Velký pátek, kdy stál tak slabý před triumfující mocí, před níž se ze strachu schoval. Po velikonocích si uvědomil, že jeho síla je v Pánu.  Protože byl svědkem smrti a vzkříšení, promluvil. Zvěstoval, že není jiné znamení, v němž by člověk dosáhl spásy.