Jdi na obsah Jdi na menu
 


Panské Dubenky

28. 2. 2011

       Farnost Panské Dubenky

Jsi jak vzácný drahokam

 

i prostý květ pomněnky,

 

vesničko má milená,

moje Panské Dubenky.

 

 

Obrazek

 

Farnost Panské Dubenky se nachází na konci kraje Vysočina. Základní kámen místního kostela byl položen roku 1787 a roku 1788 byl kostel vysvěcen.Kostel je zasvěcen Zjevení Páně – Sv. Třem Králům. Panskodubenská farnost má svou raritu – slaví se zde první pouť v republice.

Do farnosti patří tyto obce: Panské Dubenky, Býkovec, Kaliště,Klatovec a Prostý. Dříve byla v každé obci kromě Býkovce škola. V obci se nachází také hřbitov. Nový hřbitov založen roku 1853. Na hřbitově se nachází ostatky několika kněží.

Z farnosti pochází tři řádové sestry: sestra Štěpánková z Býkovec, sestra Bradová z Klatovce a sestra Jana Salavová z Panských Dubenek. Z Býkovce pocházel P. Jan Lehejček, na kněze byl vysvěcen 26. července 1891. Byl farářem v Tvrdonicích u Břeclavi. Poměrně mlád jmenován děkanem v děkanství Podivínském. Zemřel po krátké těžké nemoci a pohřben v prosinci 1921 v Tvrdonicích. Z Panských Dubenek také pochází dominikán P. Ondřej Maria Petrů, který měl 13. 7. 1941 slavnostní primici v Panských Dubenkách. Poté odešel studovat do Říma, kde také zůstal. V roce 1968 navštívil naši farnost, kde za hojné účasti farníků sloužil mši svatou v latině. Zemřel 6. prosince 1970 ve věku 55 let ve Vídni, kde je také pohřben. Zůstává po něm vzácná památka, překlad Nového Zákona.

 V roce 1925 vysvěceny dva nové zvony – Josef a Ježíš. Svěcení se konalo 9. srpna 1925 a zvony světil místní pan farář Jan Mejzlík

Roku 1935 v létě byla pokryta střecha kostela, sakristie a věž pozinkovaným plechem. Dne 5. srpna 1935 byl na věž dán nový kříž a báň, s podstavcem měří 2,5 metru, vše z měděného plechu. V tomto roce také do věže, do tubusu, uložena nová pamětní listina. Ve věži se nacházela první z roku 1873.
Za 2. světové války kostelník pan Salava demontoval jeden zvon a zakopal ho na zahradě, aby ho zachránil před zkázou. Druhý zvon byl odvezen do Říše na roztavení. Zakopaný zvon byl po válce do věže vrácen.
Dne 24. listopadu 1973 byl odstraněn starý dřevěný oltář, který již nemohl kvůli poškození v kostele zůstat. Následující rok došlo k vysušení a odizolování kostela, byl také opraven kůr a fara. Roku 1975 se opravy dočkaly varhany a během oprav kostela byly odhaleny původní fresky, které byly roku 1979 zrestaurovány do původní podoby. Roku 1981 byla vymalována loď kostela.

Od roku 1990 v kostele funguje elektrické zvonění. V 90. letech 20. století došlo ještě k řadě úprav uvnitř kostela. V roce 1992 se konalo, zatím poslední, První svaté příjímání, o rok později se konalo, také zatím poslední, biřmování za účasti otce biskupa Vojtěcha Cikrleho. Dne 3. října 1992 byl panem prelátem Ludvíkem Horkým za účasti několika kněží vysvěcen nový zvon sv. Jiří. V 90. letech došlo také k odcizení kalicha a monstrance, které patřily ke kostelu. Nová monstrance zakoupena z darovaných peněz roku 2008.

Roku 2009 došlo k natření střechy a věže. Během oprav došlo k sundání báně, ve které se našel tubus se dvěmi pamětními listy. Pamětní listy byly do tubusu, a potom do báně,  společně s jedním novým navráceny. Při pokusu o navrácení se objevil problém s krovem věže a tak báň zatím nebyla na věž vrácena.

   

Obrazek

 

 

Seznam kněží, kteří zde působili a působí. Mnohé jsme poznali osobně, jiné jen z vyprávění :

1891 – 1920 P. Karel Langer,

1920 – 1965 P. Jan Mejzlík,

1965 – 1969 P. Václav Hanusa (1969 odchází do Nových Syrovic),

1.3. – 15.9.1968 P. Josef Soukop (zastupuje nemocného P. Hanusu),

1969 – 1973 P. Antonín Kabátek (1973 odchází do Batelova),

 1973 – 1981 P. Ladislav Simajchl (1981 odchází do Fryšavy pod Žákovou horou),

P. Stanislav Kovář,

P. Dominik Bohumír Jirků,

P. Rudolf Kosík,

1.5.1987 – 2. 2. 2007 P. Jiří Balabán

 únor 2007 – dodnes P. Stanislav Forst

 

Každý z kněží se zasloužil o obnovu a rozvoj naší farnosti dle svých možností.

 

Pamětní listy - klikej postupně na obrázky

 

Obrazek

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová kaplička (08.05. 2010) 

V sobotu 8. května 2010 byla slavnostně vysvěcena kaplička v Býkovci. Kaplička je zasvěcena Panně Marii, Prostřednici všech milostí.

Vysvěcena byla panem děkanem Vendelínem Zboroněm, panem farářem Stanislavem Forstem a panem farářem Jiřím Balabánem za účasti asi 250 lidí. Celé svěcení bylo provázeno hudbou v podání žáků a učitelů ZUŠ Jihlava.

Svěcení kapličky předcházelo několik akcí, na kterých se postupně utvářel sen o kapli. V roce 2008 byl posvěcen kříž a zástava osady. O rok později se konalo svěcení základního kamene kaple a praporu osady Býkovec. Všechna svěcení provedl P.Vendelín Zboroň.

Se stavbou kapličky se započalo 21. září 2009 a ukončena byla 30. listopadu téhož roku. Kolaudace proběhla 9. prosince 2010. Stavba byla financována z dotace Ministerstva kultury ČR a provedla ji firma STAVING Studená. Dotaci se podařilo získat jen díky založení občanského sdružení Pocta Vysočině, které založili tři místní chalupáři z Prahy.